วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

แหวนอยุธยาโบราณ

แต่โบราณแหวนนี้มีใส่กันแต่ในหมู่ชนชั้นเจ้านายที่ได้รับพระราชทานจากองค์พระมหากษัตริย์ โดยนัยแล้วย่อมเป็นเครื่องบอกถึงสถานภาพ และยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้ครอบครอง จากปูมกำเนิดและลักษณะรูปทรงย่อมกล่าวได้ว่า แหวนอยุธยาโบราณเป็นเครื่องประดับที่สื่อถึงอำนาจ รายละเอียดตกแต่งแหวนมีส่วนประกอบวิจิตรบรรจงและประดับอัญมณีหลายชนิด รูปแบบของแหวนปรับเปลี่ยนได้โดยเพิ่มหรือลดไข่ปลาและเพชรที่ประดับ หรือเปลี่ยนพลอยเม็ดยอด

ไม่มีความคิดเห็น: