วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

กระดุม หรือ ดอกบัวสัตตบงกช

ดอกบัวสื่อถึงความสงบ ศรัทธาและความสง่างาม พุทธศาสนิกชนนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้า ดอกบัวมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับศาสนาพุทธดังความสำคัญประการหนึ่งคือ คำสอนแห่งพระบรมศาสดาที่ทรงอุปมาโดยแยบคายเปรียบคน 4 เหล่าดังบัว 4 ระดับ คนเหล่าแรกได้แก่ผู้มีแต่อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่อาจสอนสั่งได้ ดังเช่นดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตม คนเหล่าที่สี่ได้แก่ผู้มีปัญญาแจ่มใส เมื่อได้รับการชี้แนะแต่เพียงเล็กน้อยอาจหลุดพ้นจากอวิชชาได้ ดังเช่นดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ แหวนดอกบัวมีมาแต่สมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ลายทองรูปพรรณซึ่งเลียนแบบบัวสัตตบงกชมีชื่อเรียกในหมู่ช่างทองเมืองเพชรบุรีว่า “กระดุม” ทั้งนี้ เนื่องจากลวดลายนี้เดิมใช้ทำกระดุมสำหรับติดเสื้อราชปะแตน รูปทรงโดยรวมคล้ายคลึงกับหัวเม็ดทรงมัน กล่าวคือทรวดทรงกระดุมจะป้อมคล้ายบัวสัตตบงกชมากกว่าบัวหลวง ส่วนปลายจะสร้างลายเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกับหัวเม็ดทรงมัน ต่อมาจึงมีการดัดแปลงเป็นเครื่องประดับครบชุด ได้แก่ แหวนซึ่งมีกระดุมเป็นหัวแหวน บ่าข้างเรือนแหวนประดับลายดอกพิกุล สร้อยข้อมือ ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัดและกระดุม 5 เม็ด

ไม่มีความคิดเห็น: