วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

ลูกไม้ปลายมือ

เครื่องประดับลูกไม้ปลายมือมีมาแต่สมัยอยุธยา ช่างผู้เป็นต้นคิดสร้างสรรค์ อาจได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ที่พืชพรรณธัญญาหารมีพร้อมมูลตลอดปี รูปแบบของงานสื่อถึงความหมายของชื่อ และสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของ แรงบันดาลใจของช่างได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: