วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

แหวนนพเก้า

นพเก้า นพรัตน์ เป็นชื่อเครื่องประดับซึ่งมีแบบเฉพาะและประดับอัญมณี 9 ชนิดตามคติความเชื่อลัทธิพราหมณ์ เชื่อกันว่าอัญมณีแต่ละชนิดมีพลังอำนาจต่างๆ กันแฝงอยู่ นพเก้าจึงนำสิริมงคลมาสู่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของ ในสมัยก่อน แม่ทัพจะแต่งกายด้วยเครื่องประดับนพเก้าเป็นเครื่องรางแห่งชัยชนะในการออกรบ อัญมณี 9 ชนิดนี้ ประกอบด้วยพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต โกเมน เพทาย ไพฑูรย์และมุกดา อัญมณีทั้งหมดยกเว้นเพชรซีกนิยมใช้แบบเจียระไนหลังเบี้ยเสมอ แหวนนพเก้าแบบดั้งเดิมแท้จะมียอด 3 ชั้น

ไม่มีความคิดเห็น: