วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ต่างหูพวงเต่าร้าง

ต่างหูนี้มีลักษณะคล้ายพวงผลระย้าของต้นเต่าร้าง ซึ่งเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายหมากไทย ต่างหูเต่าร้างมีรูปทรงโปร่งโค้งในส่วนบน ลวดลายและวิธีการทำส่วนนี้เป็นเช่นเดียวกับส่วนล่างของกระดุมดอกบัว แต่ส่วนขอบจะดัดโค้งกระทะคว่ำ ในช่วงพวงระย้าจะติดดอกสักเล็กๆ ต่อเนื่องห้อยลงมา 2 - 4 ดอก ส่วนปลายสายระย้าทุกสายประดับทองแผ่นรูปข้าวหลามตัดชิ้นเล็กคล้ายใบของเต่าร้าง เมื่อผู้ใส่ต่างหูเต่าร้างเคลื่อนไหวจะทำให้พวงเต่าร้างไหวพลิ้วเช่นเดียวกับใบเต่าร้างต้องลม ช่างทองสามารถจำลองลักษณะเด่นของพวงระย้าไว้ในต่างหู แม้จะมีที่มาจากธรรมชาติและเป็นแบบโบราณดั้งเดิมแต่ต่างหูนี้เป็นแบบที่ไม่เคยล้าสมัยเลย

ไม่มีความคิดเห็น: