วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

แหวนตะไบ


แหวนตะไบเป็นแหวนฝังพลอยหรือเพชรซีก แต่ช่างทองเพชรบุรีจะสร้างลวดลายตกแต่งโดยการตะไบขอบทั้ง 2 ข้างของเรือนแหวนให้เป็นร่องลึก แหวนดังกล่าวจึงเรียกว่า แหวนตะไบ

ไม่มีความคิดเห็น: